www.57an.be © 2007                    

 

Välkommen till 57ans hemsida


57an är stugbyn som ligger efter vägen västerut inom Gällivare kommun

Vår stugby ligger vackert på Langas norra sida.

Vi är 23 stugägare som använder våra fritidshus för rekreation året runt.

Denna hemsida använder vi för att sprida information om vår förening så att kalleser ,protokoll mm kommer att kunna läsas här.

Ingen uppgift finns om isläget f.n

Här kommer en fin bild från Ida Lövdahl

 

På gång:

Föreningsstämma.

8/4 i Stora Sjöfallet restaurangen

kl 18:00