www.57an.be © 2007                    

 

Välkommen till 57ans hemsida

Medlemsinfo 1995                                      På gång:

Medlemsinfo 1997                                     

Medlemsinfo 1998                                      

Medlemsinfo 1999                                      

Medlemsinfo 2001                                     

Medlemsinfo 2003                                      

Medlemsinfo 2004

Medlemsinfo 2005

 

Laponia-Processen                                      Medlemsavgifter

 

 

 

Den nya styrelsen tackar Lage Fagerlönn för det idoga och fina arbetet han lagt ner i föreningen under alla 10 år han varit verksam.

Då de sista åren fram till och med 2005 kunde liknas vid en ofrivillig enmansorkester är hans insats än mer berömvärt.