www.57an.be © 2007                    

 

Välkommen till 57ans hemsida

 

I begynnelsen:                     Möten 2009:                            

Konstituering                             Kallelse            

Anläggnigsbeslut                        Dagordning           

Bildning                                     Förvaltningsberättelse      

Karta                                         Ekonomi  

Föreningens stadgar                    Budget

                                                 Årsmöte 09

Möten 2007:                     Konstituerande

Kallelse                                      

Dagordning                                Möten 2010:  

Ekonomi (05)                             Kallelse

Årsmöte 07                                Dagordning

Konstituerande                           Förvaltningsberättelse                                        

                                                 Ekonomi       

Möten 2008:                     Budget  

Kallelse                                      Årsmöte 10                 

Dagordning                                Konstituerande

Förvaltningsberättelse                        

Ekonomi                                     Möten 2013

Budget                                        Årsmöte 13 

Revisionsberättelse                      Konstituerande

                                                  Övrigt:          

Årsmöte 08                                 Inbet av medlemsavg           

Konstituerande                                          

 

 

 

På gång: